Pressehåndtering

Hvad end det er på tv, via ritzau-telegrammer eller i avisspalter og radioindslag, så har jeg erfaring med at få politiske budskaber og skarpe holdninger ud over rampen. Min erfaring inden for proaktivt pressearbejde spænder fra den opsøgende presseindsats, krisehåndtering og netværksopdyrkning i medieverdenen.

I pressemeddelelsen sætter jeg skarpt på hovedbudskaber den og skriver den så aktuelt og fængende som muligt for at sikre den vej ind til nyhedsdagsordenen. Jeg trækker på erfaring med content-produktion og arbejde i felten for at formulere stærke citater og nyhedsværdige oplysninger.

Jeg tænker strategisk, strikker den skarpe pressestrategi sammen og identificerer de mest centrale budskaber. Jeg skriver det skarpvinklede debatindlæg og får historierne ud over rampen til pressen.

Dygtig netværksopdyrker

Jeg opdyrker solide netværk og formidler skarpe budskaber til de journalister, korrespondenter eller redaktioner, som finder værdi i dem. Jeg har solidt kendskab til de redaktionelle arbejdsrutiner og redaktioner, som er de rette til bestemte mærkesager og kampagner.

Overordnet sørger jeg for at følge den eksekverbare pressestrategi og sikrer mærkesagerne synlighed i medierne. Jeg tænker fundamentalt målgruppeorienteret og er ikke bange for at tænke ud af boksen, tage telefonisk kontakt til redaktionerne eller skrive Twitter content-plan, som matcher presseindsatsen for klassiske medier. Jeg ser indsatsen i de klassiske medier og digitale medier som en parallel indsats, som skal gå hånd i hånd for at opnå optimale resultater.

Passion for fortalerarbejde

Som journalist tænker og arbejder jeg ud fra de journalistiske nyhedskriterier og nyhedstrekanten. Men jeg er heller ikke bange for at tage en tur op i helikopteren for at monitorere og screene nyhedsbilledet for mulige nyhedskroge og indgange til at tale for en bestemt sag eller promovere en sårbar gruppes interesser.

Jeg ser det som et etisk og journalistisk ansvar, som formidler at kunne balancere dækningen inden for forskellige emner og sikre at brugerne bliver klædt grunddigt på til at forstå komplicerede kontekster, fjerntliggende kriser og lytte til uhørte stemmer. I en tid med voksende nyheds- og informationsflow og med spredningen af fake news er det ekstra vigtigt at påtage sig det ansvar som journalistisk formidler.

Solide sprogkompetencer

I en verden, hvor flere interesseorganisationer, aktører og virksomheder, konkurrerer om mediernes kostbare opmærksomhed er det vigtigt at man er hurtig og omstillingsparat i sin pressestrategiske tilgang.

Både fra Danmark og udlandet har jeg erfaring indenfor den proaktive presseindsats, som jeg kan trække på. Jeg er omstillingsparat og er vant til at arbejde på højt blus, både som tovholder og pressekoodinator.

I en international kontekst trækker jeg på solide arabiske og engelske sprogkompetencer for at synliggøre budskaber i politiske kampagner, debatindlæg, events og i pressestrategier. I Jordan agerede jeg under flere lejligheder som talsperson i jordansk radio og tv – og i internationale medier som Aljazeera – for at fremme kampagneformål og politiske mærkesager.