Kulturmøder og den ”usynlige generation”

Vi er vant til at høre om dem i negative nyhedsindslag om overførselsindkomster og fejlslagen integration: De minoritetsetniske mødre med ikke vestlig baggrund. De udgør på mange måder en tavs befolkningsgruppe, som vi kun ser ”udefra” i gadebilledet – i deres lange chador og lange, sorte abayas. De er en af de mest usynlige, men så samme tid mest stigmatiserede minoritetsgruppe i mediebilledet, som sakker bagud i beskæftigelsestallet på arbejdsmarkedet.

Men hvad sker der bag kulisserne af det negative ”image” af de minoritetetniske mødre – og hvilke kulturelle clashes og generationskløfter opstår, når de føder døtre som drøner derudaf på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Hvordan er det at vokse op som kvindelig efterkommer af en kvindelig generation, som bærer på en rig kulturarv og mange kønsnormer. Hvilke clashes opstår mellem generationer? Hvilke image-løft er der brug for den yngre generation af minoritetskvinder – efterkommerne af den tavse generation?

Souha Al-Mersal giver et bud på, hvordan billedet ser ud i de minoritetsetniske kredse på baggrund af egne erfaringer, samtaler med kvinder og et ophold i Mellemøsten, hvor hun er kommet tættere på hendes arabiske kultur end nogensinde.

Hun er født i Syrien men flygtede til Danmark sammen med sin mor fra borgerkrigen i Libanon som 2-årig – og tager til dagligt bladet fra munden om kulturforskelle, social kontrol og den minoritetsetniske ligestillingskamp, som en hel generation af bindestregsdanskere tager dagligt under overfladen. Hvor de må finde sig selv mellem deres mødres chador og kulturarv og det danske samfunds frisind og forventninger.

Foredraget tilpasses til målgruppen og afhængigt af tidsrammen vil eksempler og konkrete værktøjer blive præsenteret.

Læs mere om foredraget og book via ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.